Författare: harbomission

Webbsända gudstjänster

Som ni kanske redan har sett på facebook eller instagram har vi börjat att sända våra gudstjänster digitalt nu i dessa tider av restriktioner för...

Aktuella covid-19 åtgärder

På grund av de senaste veckornas utveckling med en generellt ökad smittspridning i Uppsala län med ökad samhällsspridning i sociala sammanhang har Folkhälsomyndigheten kommit ut...

Höstens församlingsblad

Vi gläds åt att vi fått inviga en ny ledare i scoutverksamheten, berättar lite om vad vi gör för att corona-säkra vår verksamhet och lite...

Sommarens församlingsblad

Så var församlingsbladet här i ny version, med schema över sommarens coronasäkrade utomhusandakter och höstens uppstart, en hälsning ifrån pastorn och historien om scouternas vedförråd,...