Hoppa till innehåll

Förändringar med anledning av Corona-viruset

Med anledning av det rådande läget med Corona-viruset har styrelsen för Harbo Missionsförsamling beslutat att vidta ett antal åtgärder i våra verksamheter.

· Fritidsgården som haft öppet på tisdagar kommer att hållas stängd tills läget blir ett annat.

· Fredagskaféet ställs in tills vidare.

· Andakter på Kvarnängen och Tallgården ställs in tills vidare.

· Vi kommer avstå från att servera kyrkkaffe i samband med våra samlingar tills vidare.

· Vi uppmanar alla som deltar i våra verksamheter att visa varandra respekt och omtanke genom att följa folkhälsomyndighetens direktiv och inte komma till samlingarna om man har snuva, feber, hosta eller andra förkylningssymptom, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk och/eller andningsbesvär, även om symptomen bara är lindriga. Vi stannar hemma minst två dygn efter att symptomen försvunnit innan vi kommer till våra samlingar.

· Vi undviker att ta varandra i hand eller kramas när vi möts.

· Se även nedan för olika sätt vi tillsammans kan hjälpas åt att minska riskerna för smittspridning.

Vi får tillsammans hjälpas åt att visa varandra omsorg även på distans nu speciellt under rådande omständigheter.