Hoppa till innehåll

Vägen till livet

Andakter på äldreboenden 6 maj 2017

Joh 13: 31 När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

2 mos 13: 20 De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.

 

Betraktelse

När Israels folk skulle vandra bort från Egypten,

Så gav de sig ut på mark som var helt okänd för dem.

Det var inte ens så att de gamla kände till marken som låg för deras fötter,

utan vägen framåt var helt okänd för Israelerna.

De hade ingen karta,

Och ingen av dem visste vägen,

Så hur skulle de hitta rätt,

På en plats de förut aldrig varit?

 

Jesus pratar om att han är på väg någonstans,

Dit lärjungarna inte kan komma.

Men han lämnar dem inte ensamma, vind för våg,

Utan han ger dem vägledning, ett nytt bud.

”Ni skall älska varandra.

Så som jag har älskat er

skall också ni älska varandra”

Det är inte alltid en enkel sak det där,

Att älska den andre.

För hur ofta blir man inte besviken på människor?

Det måste ju Jesus om någon ha känt till,

hur trött och ledsen man kan bli

när människor utger sig för att vara ens vän,

och sedan sviker,

Eller,

När människor har onda agendor emot en själv,

Vilket Jesus ju också visste mycket väl.

Hur ska man då kunna älska?

Och även, om den som finns bredvid en,

Inte på något sätt kommer förråda en,

Eller på något annat vis handla orätt,

Så finns det alltid,

Om man vill,

Möjligheter att välja okärlek till sin nästa.

För varje människa rymmer någonting som inte är perfekt ännu,

Och vill man med en hård blick

stirra sig blind på den andres svagheter,

så finns det helt säkert gott om tillfällen.

Men Jesus vill att vi ska leva på ett annat sätt.

Ett sätt som är Guds Rikes utlevande,

Här och nu.

Jesus vill att vi ska leva som han själv lär och lever,

Att vi ska älska varandra.

Vi är inte längre offer för den vrede som finns i världen,

Utan vi har möjligheten att överlåta våra tankar och handlingar till Jesus,

Och genom hans hjälp älska varandra.

Det kommer inte att vara utan motstånd i våra själar och hjärtan,

Men Jesus själv visar vägen,

Han älskar och ger sitt liv för oss,

Han älskar in i det sista.

Han älskar i uppståndelsen

och han ska älska när han återkommer.

Precis som Israels folk behövde molnstoden som visade dem vägen in i ett okänt land,

Så behöver vi Jesu hjälp att leva på ett sätt som inte alltid är den lättaste vägen.

Och precis som Gud visade vägen med molnstoden,

Så tar han plats i våra hjärtan idag,

Med sin helige Ande,

För att leda oss,

Varje dag,

In i det heliga

Och för oss okända landet

Dit där han själv finns.

Att följa Jesus är att följa vägen till livet.