Förändringar med anledning av Corona-viruset

Med anledning av det rådande läget med Corona-viruset har styrelsen för Harbo Missionsförsamling beslutat att vidta ett antal åtgärder i våra verksamheter. · Fritidsgården som...

Vårens församlingsblad

Nu är församlingsbladet för våren 2020 här, och här får du en glimt från Alpha-kursen, schemat för våren samt en sammanställning av våra nytillkomna medlemmar....

Höstens församlingsblad

Nu finns höstens församlingsblad ute, och det innehåller en rapport från årets kyrkokonferens och ett reportage från invigningen av Nya Går’n, samt naturligtvis ett schema...

Finns det mer i livet?

Mer än 100.000 personer i Sverige har redan gått Alpha. Nu har DU möjligheten att utforska livsfrågorna i denna grundkurs om kristen tro! Vad är...