Hoppa till innehåll

Aktuella covid-19 åtgärder

På grund av de senaste veckornas utveckling med en generellt ökad smittspridning i Uppsala län med ökad samhällsspridning i sociala sammanhang har Folkhälsomyndigheten kommit ut med nya direktiv.


Mot bakgrund mot ovanstående har styrelsen beslutat att:


– Vi avstår från att anordna barnfesten 30/10.
– Vi rekommenderar Equmenia att inte anordna Good For You nu i oktober.
– Vi rekommenderar Equmenia att fundera över att ställa in scout under oktober.
– Vi ställer in den fysiska gudstjänsten i Alla Helgona-helgen, och planerar att sända en digital version. 


Vi fortsätter att följa utvecklingen framöver och jobbar för att minska riskerna för att bidra till smittspridningen.

Styrelsen för Harbo Missionsförsamling