Hoppa till innehåll

Finns det mer i livet?

Mer än 100.000 personer i Sverige har redan gått Alpha. Nu har DU möjligheten att utforska livsfrågorna i denna grundkurs om kristen tro!

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

Vem är Alpha till för?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkbesökare. Alphakursen kräver inga förkunskaper!

Hur ser en Alphakväll ut?

Varje träff inleds med att vi äter något tillsammans (självkostnadspris). Därefter tittar vi på en film om kvällens samtalsämne utifrån livets frågor och svar. Kvällens sista del är ett samtal utifrån filmen där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Hur är kursen upplagd?

Under 11 kvällsträffar och 1 heldag tittar vi på nya aspekter av den kristna tron. Exempel på frågor vi utgår från är ”Vem är Jesus?” ”Hur ska jag kunna tro?” Och ”Vad ska jag med kyrkan till?”

Varje kvällsträff är ca 2 timmar, med början 18.30. Vi träffas två onsdagskvällar i månaden. Första träffen är 11 sep.

Vad kostar det?

Alphakursen är gratis, det vi äter är självkostnadspris.

Anmälan:

mail. anna@harbomissionskyrka.se

tel. 0722104849