Hoppa till innehåll

Ny ordförande i församlingen

Efter slutfört årsmöte 2018, 140 år efter att församlingen bildades, så kan vi känna historiens vingslag i och med valet av Sara Larsson till ny ordförande. Dels på grund av att Sören som avgående ordförande har suttit vid posten länge, men även på grund av att Sara är den första kvinnan under församlingens tid som innehar denna post. Vi önskar Sara lycka till i sitt värv för församlingen!

Årsmötet genomfördes med en god stämning och tack vare valberedningens goda underlag blev de flesta punkterna avklarade utan större diskussioner. En punkt som samtalades kring utan beslut var organisationen kring omsorgsgrupperna, där vi delade in oss runt borden och samtalade om det är dags att förändra gruppernas sammansättning och funktion. Förutom skiftet på ordförandeposten blev även Lisbeth Adolfsson invald som ny ledamot i styrelsen.