Hoppa till innehåll

Att få vara ett Guds barn

 

Att få vara ett Guds barn

Joh1:12 ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

1 Joh 3:1 ”Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.”

Vi har bett för lilla Karin, som har burits fram för att välsignas av Jesus idag.
Det blir så tydligt att det lilla barnet är ett Guds barn, som får växa i tro och kärlek i församlingen.
Dagens predikan handlar om att vara just ett Guds barn.
Vi ber.

Johannes skriver, Vilken kärlek har inte Faderns skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.

Det grekiska ordet som Johannes använder här för vi, är esmen,
som är första person plural av verbet eimi, som betyder jag är.
Jesus säger eimi vägen, sanningen och livet,
Jesus tilltalar sig med gudsnamnet, Jag Är, som också är eimi på grekiska.
Gud talar om sig själv som den som är,
därför att det är det bästa sättet att beskriva sig på.
Han ÄR hela tiden. Det är hans sätt att vara.
Esmen, som Johannes använder, är den form som tilltalar dig och mig, oss här och nu,
att vi är Guds barn.

Det präglar hela vår skapelse,
Vårt varande, vår existens, är ett Guds barn.
Det är vår sanna identitet.
Att vi är Guds barn innebär
Att vi alltid är älskade,
Vårt värde är oerhört högt i Faderns ögon.
Gud är vår Far, och han tar hand om oss i alla livets skeden.
Han ger oss välsignelser,
Och bär oss genom mörker.

Som barn till Gud,
Är vi också dem som företräder vår familj, kyrkan, i mötet med andra.
Det sätt som vi beter oss på,
är det sätt som Guds barn beter sig på.
Att vara ett Guds barn är att vara ett kungabarn,
Och på samma sätt som Sveriges kronprinsessa Viktoria lär uppföra sig,
Så lär vi också göra det som anstår Guds barn.

Det föräldraskap och barnaskap som vi kan få uppleva på jorden,
Är tänkt att vara en förebild, en liten aning om hur Gud älskar oss som hans barn.
Tänk dig sättet som en nybliven mamma tittar på sitt barn med,
kärleken är så enormt stor.
Det är lätt att förstå att alla tankar hon har för barnet,
Är de bästa av det bästa.
Hon vill att inget ont ska hända hennes barn.
Det är det sättet som Gud Fadern ser på dig med.
Och varje gång något ont sker dig,
Så smärtar det Fadern oerhört.

I flera delar av min tjänst,
Så kör jag med andras barn i min bil.
Då brukar jag tänka på att just nu kör jag
med det allra mest värdefulla som föräldrarna har i min bil,
Det medför ett enormt ansvar,
Det får under inga omständigheter ske en olycka,
och framför allt inte slarv.
Jag vill inte stå som ansvarig för att det gått illa med någon av dem.

Hur ser du på dig själv när du tittar dig i spegeln?
Ser du ett Guds älskade barn i spegeln,
Att du är fantastisk och djupt älskad?
Tänker du på att Guds hjärta blir alldeles varmt när han ser på dig?
Och att sättet du behandlas och agerar på
Är sättet som ett Guds barn agerar och behandlas?

Vi människor blir till och växer i när vi möts av kärlek.
Att se sig själv i ljuset av någon annans kärlek
Eller brist på kärlek,
Kan vara avgörande för vår identitet,
Hur vi ser på oss själva,
Och för hur vi förstår Guds kärlek till oss
Om vi får möta brist på kärlek från våra föräldrar
så bryts oftast också vår bild av Gud Fadern
som älskande förälder till oss.

När jag fick uppleva att jag var ett Guds barn,
Blev det början till ett helt nytt liv för mig.
Jag hade trott på Jesus och bekänt mig till honom i decennier,
men jag hade inte låtit Gud komma in i så långt att det förändrade mitt liv i någon större utsträckning.
Framför allt, så förstod jag inte att barnaskapet hos Gud består av två delar.
Den ena delen av att vara ett Guds barn
är att tro och bekänna Jesus som Herre i mitt liv.
Den delen hade jag klarat av hjälpligt.
Jag trodde och bekände, jag kallade mig kristen,
och jag hade en ärlig vilja att följa Jesus, även om det gick halvbra.

Den andra delen av barnaskapet,
Är att Gud själv står för Faderskapet.
På riktigt.
Det är inte bara en liten fin bild för vad Gud kan vara för oss,
Utan det är verkligen ett fullödigt föräldraskap.
Gud tar sig an oss, och gör oss till sina barn.
Jesus är Guds enfödde Son,
helt igenom och samtidigt
sann Gud och sann människa
eftersom han är Guds och Marias son
Det kan vi aldrig bli på det viset.
Men,
Och det är de goda nyheterna,
Vi får vara Guds barn
Därför att när vi tror och bekänner Jesus,
Så blir vi adopterade av Gud,
I ett kärleksfullt upptagande till att ha söners och döttrars rättigheter.

Det grekiska ordet för barnaskap är hyoithesia,
Hyoithesia är någon som har blivit upptagen i barns eller sons ställe genom adoption,
Som har rättighet till barnaskap.
Det är alltså det vi har.
Vi är fullt ut älskade,
Vår identitet är att vara barn av Konungars Konung,
varje gång Fadern ser på oss,
så gör han det med likadan och ännu större kärlek
än vad den nyblivna modern ser på sitt barn med.

Den här andra delen av att vara ett Guds barn, det älskade barnet,
hade jag inte hade någon som helst koll på.
Jag hade inte min identitet i att vara ett Guds barn,
I kärleken som flödar ut från Fadern.
Många människor hade talat kärlekslöst in i mitt liv
Och det hade tagit bort varje aspekt av att vara ett guds barn.
Men, så fick jag möta Guds kärlek,
och Guds kallelse att leva värdigt det som var min sanna identitet,
Ett Guds barn.
Guds kärlek strömmade in och genom mig,
Och jag fick en helt ny identitet.
Eller, inte en ny egentligen,
Men jag upptäckte den identitet som Gud med sin kärlek lagt i mig, sedan det att han skapade mig.
När jag fann Guds kärlek och förstod att jag var ett Guds barn,
inte bara därför att jag trodde och bekände,
utan därför att Guds själv älskar mig och har tagit mig till sitt barn,
adopterat mig till att ha söners och döttrars rättighet,
så förändrade det mitt liv och min identitet.

När jag nu berättat detta,
Så vill jag också poängtera,
att vara ett Guds barn inte handlar om en viss känsla,
eller att uppleva Gud på ett visst sätt.
För på samma sätt som jag var ett Guds barn långt innan jag ens visste det,
Och Guds Faderns kärlek fanns för mig innan jag ens anande det,
Så är Du ett älskat Guds barn,
Oavsett om du har upplevt dig vara det eller inte.
Det handlar inte om en upplevelse,
Utan om att Gud har adopterat dig.
Har du sagt ditt ja till Jesus, så är du ett Guds barn,
Oavsett om du känner det eller inte.
Det är din sanna identitet
att du är Konungars Konungs dotter eller son,
Du är ett Guds barn.
Jag hoppas att du låter det prägla din självbild,
Så att varje gång du hör talas om Gud,
Så tänker du att
Gud är din pappa,
Det är Gud som tar hand om dig,
Det är Gud du tillhör och lever tillsammans med,
Och det är Fadern vars barn Du är.

Kanske finns du här,
Som av någon anledning har ”glömt bort”
Att du är ett Guds barn.
Du ser inte längre på dig själv som ett Guds barn,
Utan du har din identitet i något annat,
Eller finns du här som när andra talar illa eller gör illa mot dig
Så tror du att det är dina sanna identitet,
Du har glömt att din sanna identitet
finns i den blick som Fadern ser på dig likt ett nyfött barns mor ser på sitt barn,
En blick så full av kärlek, därför att du är det vackraste som Fadern har sett?
Om du finns här,
Som inte längre ser på dig som ett Guds barn,
med de ögon som Fadern ser på dig,
Så vill jag/vi be för dig.

Och om du finns här,
som ännu inte sagt ja till Jesus,
Men gärna vill göra det,
Och bli ett Guds barn,
Så vill vi be för dig.

Du får jättegärna hugga tag i mig, så ber jag för dig, i gudstjänsten, eller efter gudstjänsten.

Vi ber.